divendres, 15 de febrer de 2008

L’associacionisme ens farà lliures


El passat 14 de febrer va estar amb nosaltres l’advocada, ex diputada i senadora Cristina Almeida, amb motiu de la celebració del quinzè aniversari de l’Associació de Dones de Ca n’Anglada. Ens va delectar amb el seu llenguatge d’accent andalús, culte però planer, que arriba i cala tothom. Tot per elogiar l’associacionisme en general i especialment l’associació de les dones, fet que les va permetre, entre moltes altres coses, sortir de l'estret reducte de la llar domèstica.

Amb números i dades va mostrar-nos com a l’Estat espanyol des de l’any 1975 la dona ha conquerit espais en la societat, en la política i en el món professional, lluitant constantment contra l'exclusió i el proteccionisme masclista. Citant Alexandra Kollontai, Virgínia Woolf i també les xifres de l’Instituto Nacional de Estadística, ens va demostrar que s’ha avançat en molts aspectes per a la consecució de l’igualitarisme. Malgrat tot, ella assegura que encara hi ha molta feina per fer, que el camí correcte és el de potenciar l’associació de les dones, juntament amb la lluita individual per ser una persona completa (no pas media naranja), sense oblidar-nos de la formació ni de l’afany per aprendre. Diu Cristina Almeida que la causa de l’actual fracàs escolar està en la manca d’aquest entusiasme per aprendre i per saber.

Vam gaudir d’una estona molt alliçonadora, amb molta assistència de públic, sobretot dones. Una reunió de les que se surt amb la satisfacció de sentir-se recolzat en els principis i en els objectius comuns per una societat més justa i més digna, per a tothom.