dimarts, 8 de desembre de 2009

Aprofitar-se'n del món


En la novel·la “La salamandra” Morris West defineix eficientment el concepte d’Estat. Contrastant l’opinió entre anglosaxons i llatins de tal entitat; diu:

Para el anglosajón, el Estado era el pueblo, y el Parlamento su voz. La burocracia era el ejecutivo. Para el latino, el Estado era la “res publica”, la cosa pública que tenía poco que ver con el pueblo, si es que tenía algo. Por consiguiente el latino siempre estaba a la defensiva contra el Estado, en oposición a sus directivas... El policía no era su servidor, sino el lacayo de su amo..."

Analitzant la conducta de molts polítics espanyols, i també catalans, és indignant la tendència a anar més enllà de l’actitud ”llatina”, descrita per Morris West, per passar directament a fer de l’Estat un servidor de seu interès personal. Afortunadament la llibertat d’expressió democràtica permet denunciar aquests afers bruts, però poc més. Masses d’aprofitats anti-Estat els tornen a votar, com han fet els italians darrerament. Alguns corruptes passen per la presó, no tots. Hi ha qui, des del poder, desmunta l’ensenyament o la sanitat pública (cosa de pobres) en benefici del seus amic privats, com ara fa la Comunitat de Madrid. Altres, en un altre nivell, abusen de la col·lectivitat, no respecten normes, destrueixen patrimoni públic, són incívics, cremen contenidors de rebuig, caixers, autobusos ...

Tant uns, des del comandament de les institucions, com els altres, des de la marginació, no se senten part de l’Estat, ben al contrari l’Estat és d’allò del que s’han d’aprofitar, amb l’única idea: tot per a mi. Així ens va.

1 comentari:

Lukas4 ha dit...

Els diaris d'avui, 10.12.2009, publiquen que a l'Estat espanyol la "Comisaría General de la Policía Judicial" (CGPJ), responsable de la lluita anti-corrupció ha fet 943 detencions i ha confiscat 3000 milons d'euros des de l'any 2004. Certament alguns corruptes, finalment, cauen a mans de la justícia.