dimecres, 16 de gener de 2013

Vehicles elèctrics


Fa pocs dies va passar pels mitjans de forma poc rellevant la notícia de que els principals fabricants de cotxes han retirat dels seus projectes prioritaris la construcció de vehicles accionats per energia elèctrica. S'apleguen, per tant, a l'hegemonia de les indústries petroleres. Sembla una rendició lamentable davant les dificultats per sortir del model energètic basat en els combustibles fòssils.
 
La evidència mostra que aquesta aturada en la implantació del cotxe elèctric no és pas deguda a problemes de desenvolupament tècnic. La foto mostra un vehicle elèctric a l'abast actualment en el mercat català. Els obstacles a la implantació generalitzada de cotxes elèctrics són originats pel poder de la indústria del petroli què està fent, i farà, tot el que calgui per no perdre la enorme massa de clients que ara no tenen alternatives al veritable oligopoli de proveïdors de combustibles per a l'automoció. Segons dades del gremi benziner de l'Estat espanyol publicades en el "Boletín de Reservas de Productos Petrolíferos" el consum de gasolis i gasolines a l'octubre de 2012 va ser de 3,51 milions de tones.
 
Un altre problema per l'implantació progressiva, si no massiva com ens agradaria, dels vehicles elèctrics és la xarxa de distribució de punts d'alimentació de les bateries, o de l'intercanvi ràpid de les esgotades per de carregades. Així, prenent de referència el mes d'octubre de 2012 podem calcular la potència elèctrica que hagués calgut prendre dels endolls per mantenir actiu el parc automobilístic aquell mes a l'Estat espanyol. Un altre factor que cal saber, segons dades dels fabricants, és que un vehicle elèctric "absorbeix" dels endolls de mitjana 14,5 kWh per poder recórrer 100 km.
 
Procediment simplificat per saber de quines xifres s'està parlant:
 
Dades:

a) Una tona de combustible equival a 1176 litres de gasoli, o 1315 litres en cas de gasolina 95 octans. A efectes pràctics suposem: 1t = 1250 litres
b) Consum de combustibles mitjà per cada 10 km = 1 litre
c) Potència elèctrica generada mensualment a tot l'estat (2012): 23.300 GWh
d) Consum d'electricitat mitjà per cada 100 km = 14,5 kWh
e) Consum de gasolis i gasolines a l'octubre de 2012 = 3,51 Mt (milions de tones).

Resultats:
 
F) Reduint tot a km tenim un total de 43.875 milions de km recorreguts amb el combustible consumit a l'octubre de 2012: 
       3,51 Mt   x  1250 l/t   =   4387,5 Ml (Milions de litres)
       4387,5 Ml   x   10 km/l  =  43.875 Mkm (Milions de quilòmetres)

G) Tenim que per a 1 km calen 0,145 kWh; per tant, per fer 43.875 Mkm caldrien:
       0,145kWh/km x 43.875 Mkm =   6.368 milions de kWh =  6.368 GWh
Es a dir, més del 25% de l'energia generable a l'Estat espanyol mensualment.

H) Per tant, caldria tenir un parc generador d'energia elèctrica apte per a suministrar els 6.368 GWh (automoció) + 22.500 GWh (demandada real 10/2012) que fan un total de 28.868 GWh. 

Conclusió: S'ha dit que a l'octubre passat l'energia elèctrica generada real, al conjunt de l'Estat, va ser de 23.300 GWh; no hi hauria, doncs, forma de generar 5.500 GWh del total de 6.368 GWh demandats per l'automoció amb motors elèctrics i bateries.

La prioritat és reduir les emissions de CO2, en un món que reclama més i més energia i que haurà d'esser neta; fins i tot, també la utilitzada en la generació d'electricitat. Benvinguts el vehicles elèctrics, però en soc pessimista; potser arribaran massa tard.
 
Fonts: Vikipèdia, Ya.es, nuevaempresa.com, Renault.es


...-