dissabte, 31 de maig de 2008

Els perills del trànsit


L’estil de vida actual ens porta, de forma quasi obligatòria, a una activitat i mobilitat cada cop més intenses. Els llocs de treball, i els d’oci, són molt allunyats dels de residència, de forma que a més de la despesa en combustibles, cada cop més cars, i en temps, tot això acaba incrementant de forma exponencial el trànsit de vehicles en els nostres carrers i carreteres, amb el consegüent perill i risc d’accidents. Si hi afegim la mala educació en la conducció i la falta de respecte per les normes tenim un greu problema que les estadístiques cada any evidencien, amb milers de morts, ferits greus i enormes costos econòmics, per al conjunt de la societat.

És obligació de les autoritats corregir aquest problema, ara, amb urgència. Malgrat que la solució eficaç està en l’educació i en el foment de la responsabilitat dels futurs conductors és una mesura correcta la limitació, per llei, de la velocitat. De la mateixa manera el control estricte dels límits d’alcoholèmia, i d’altres drogues, en els conductors afectarà positivament en la reducció dels accidents de trànsit. L’enduriment de les sancions i l’increment dels controls han demostrat que són eficaços en aquest objectiu, per tant és una bona via d’actuació.

Però, amb la penalització i persecució dels infractors de les normes de trànsit, no n’hi ha prou. Cal una consciència cívica, cal que els conductors siguin conscients que tenen entre les mans una màquina amb un enorme poder de destrucció. Heu pensat quina energia acumula un cotxe de 1000 kg a 120 km/h ? Els conductors haurien de sortir a les vies públiques amb el respecte i la cura de qui té a les seves mans la vida i la integritat física del proïsme, no només la seva pròpia vida. Sincerament, penso que el permís de conducció hauria d’incloure un certificat de civisme.